Ochrana a zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen ” Zásady ochrany osobních údajů) působí proti celé informace, kterou Internetový obchod turistických služeb “Zlatá Praha Tour s.r.o.”,

nachází se na názvu domény adresu skladu—————, může získat o Uživateli během použití webových stránek internetového obchodu, programů a produktů internetového obchodu.

 1. DEFINICE POJMŮ

1.1 V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující termíny:

1.1.1. “Správa webových stránek internetového obchodu (dále jen” Správa stránek) ” – pověření zaměstnanci za vedení, jednající jménem Zlatá Praha Tour s.r.o., které organizují a (nebo) provádí zpracování osobních údajů, a také určuje účel zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovány, akce (operace), zahajuje s osobními údaji.

1.1.2. “Osobní údaje” — jakákoliv informace týkající se přímo nebo nepřímo určité fyzické nebo pravnické osoby (subjektu osobních údajů).

1.1.3. “Zpracování osobních údajů” — každá akce (operace) nebo souhrn činností (operací) prováděných s použitím prostředků automatizace nebo bez použití takových prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, záznamu, uspořádání , akumulace, skladování, rafinace (aktualizace, změny), extrakce, použití, přenos (šíření, poskytování, přístup), blokování, odstranění, zničení osobních údajů.

1.1.4. “Důvěrnost osobních údajů — povinné pro splnění Provozovatelem nebo jinak získat přístup k osobním údajům tvář požadavek zakázat jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo mít jiné oprávněné důvody.

1.1.5. “Uživatel webových stránek internetového obchodu (dále jen “Uživatel” – osoba, která má přístup k Webu, prostřednictvím sítě Internet a pomocí Stránky internetového obchodu.

1.1.6. “Cookies” — malé množství dat, jsou zaslána webovým serverem a uložené na počítači uživatele, který web klient nebo webový prohlížeč pokaždé, předá web-server v HTTP-dotazu při pokusu otevřít stránku příslušné stránky.

1.1.7. “IP adresa” — unikátní síťová adresa uzlu v počítačové síti, postavená v protokolu IP.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Uživatel používá webové stránky internetového obchodu znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat používat webové stránky internetového obchodu.

2.3.Tato Politika ochrany soukromí se vztahuje pouze na stránky internetového obchodu Zlatá Praha Tour s.r.o.. Internetový obchod nekontroluje a není zodpovědný za webové stránky třetích osob, na které může Uživatel přejít na odkazy, které jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu.

2.4. Správa webových stránek neověřuje pravost osobních dat poskytnutých Uživatelem stránek internetového obchodu.

 1. PŘEDMĚT ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

3.1. Tato Politika ochrany soukromí stanovuje povinnosti Správy webových stránek internetového obchodu neprozradit a zajistit režim ochrany osobních údajů osobní údaje, které Uživatel poskytl na požádání webu Správy při registraci na stránkách internetového obchodu nebo při objednávce na nákup Zboží.

3.2. Osobní údaje, schválené na zpracování v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů k dispozici Uživatelem prostřednictvím vyplnění registračního formuláře na webových Stránkách internetového obchodu Název obchodu v sekci Název sekce a obsahuje následující informace:

3.2.1. příjmení, jméno, prostřední jméno Uživatele;

3.2.2. kontaktní telefon Uživatele;

3.2.3. e-mailovou adresu (e-mail);

3.2.4. místo pobytu Uživatele.

3.3. Internetový obchod chrání Údaje, které se automaticky odesílají do procesu sledování reklamních bloků a při návštěvě stránky, na kterých je nainstalován statistický skript systému (“pixel”):

 • IP adresa;
 • informace z cookies;
 • informace o prohlížeči (nebo jiný program, který má přístup k zobrazení reklamy);
 • přístup k času;
 • adresa stránky, na které se nachází reklamní blok;
 • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Vypnutí cookies může znamenat nemožnost přístupu k částem webu internetového obchodu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. Internetový obchod provádí sběr statistik o IP-adresy svých návštěvníků. Tato informace slouží k identifikaci a řešení technických problémů, kontroly legality prováděných finančních plateb.

3.4. Jakékoliv jiné osobní informace není stanoveno jinak vyšší (historie nákupů, použité prohlížečem a operační systémy, atd.), podléhá do spolehlivá skladování a nešíření, s výjimkou případů uvedených v p. p. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 1. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

4.1. Osobní údaje Uživatele webu správy internetového obchodu může použít pro účely:

4.1.1. Identifikace Uživatele, registrovaného na webových stránkách internetového obchodu, pro objednání služeb dálkovým způsobem.

4.1.2. Poskytnout Uživateli přístup k osobní zdrojům webových Stránek internetového obchodu.

4.1.3. Stanovení s Uživatelem zpětné vazby, včetně postoupení oznámení, dotaz, týkající se použití webových Stránek internetového obchodu, poskytování služeb, zpracování dotazů a žádostí od Uživatele.

4.1.4. Určení umístění Uživatele pro zajištění bezpečnosti, prevenci podvodů.

4.1.5. Potvrzení o pravdivosti a úplnosti osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel dal souhlas k vytvoření účtu.

4.1.7. Upozornění Uživatele na Stránky internetového obchodu o vytvoření Objednávky.

4.1.8. Zpracování a obdržení platby, potvrzení příjmu, zpochybňování platby, určení práva na získání úvěrové linie Uživatelem.

4.1.9. Poskytuje Uživateli efektivní zákaznickou a technickou podporu při řešení problémů souvisejících s používáním těchto internetových Stránek a internetového obchodu.

4.1.10. Poskytuje Uživateli s jeho souhlasem, aktualizace služeb, speciální nabídky, informace o cenách, zprávy, korespondence a jiných údajů jménem internetového obchodu nebo jménem partnerů internetového obchodu.

4.1.11. Provádění propagační činnosti pouze se souhlasem Uživatele.

4.1.12. Poskytovat Uživateli přístup na webové stránky nebo služby partnerů On-line obchod s cílem získání produktů, aktualizace a služby.

 1. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Zpracování osobních údajů Uživatele je poskytována bez omezení času, jakýmkoli zákonným způsobem, včetně v informačních systémech osobních údajů s použitím prostředků automatizace nebo bez použití takových prostředků.

5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek je oprávněn předávat osobní údaje třetím stranám, zejména курьерским služby, organizace poštovní služby, provozovatelům telekomunikační, pouze za účelem provedení objednávky Uživatele, vydal na Stránkách internetového obchodu “Zlatá Praha Tour s.r.o.”.

5.3. Osobní údaje Uživatele mohou být předávány oprávněným orgánům státní správy České Republiky pouze z důvodů a způsobem stanoveným právními předpisy České Republiky.

5.4. Při ztrátě nebo sdělování osobních údajů na webu správy informuje Uživatele o ztrátě nebo sdělování osobních údajů.

5.5. Správa webových stránek má potřebné organizační a technické opatření pro ochranu osobních údajů Uživatele před nebo náhodný přístup, zničení, změně, blokování, kopírování, distribuci, stejně jako od jiných pochybení třetí strany.

5.6. Správa webových stránek společně s Uživatelem, přijímá všechna nezbytná opatření k zabránění škody nebo jiné negativní následky způsobené ztrátou nebo разглашением osobních dat Uživatele.

 1. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Uživatel je povinen:

6.1.1. Poskytnout informace o osobních údajích, které jsou potřebné pro užívání Stránek internetového obchodu.

6.1.2. Aktualizovat, doplnit poskytnuté informace o osobních údajů v případě změny této informace.

6.2. Správa webových stránek je povinen:

6.2.1. Používat získané informace pouze pro účely uvedené v § 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.2. Zajistit ukládání důvěrných informací v tajnosti, nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a ne provádět prodej, výměna, zveřejnění, buď zveřejněním jinými možnými způsoby přenesených osobních údajů Uživatele, s výjimkou s. p. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

6.2.3. Učinit opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů Uživatele podle pořadí, obvykle slouží k ochraně tohoto druhu informací v současném obchodním obratu.

6.2.4. Realizovat blokování osobních údajů, vztahující se k příslušnému Uživateli, od oslovení nebo dotazu Uživatele nebo jeho zákonný zástupce nebo oprávněného orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů na dobu kontroly, v případě zjištění nepravdivé osobní údaje nebo pochybení.

 1. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Správa webových stránek, není исполнившая své povinnosti, nese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli v důsledku nezákonného použití osobních údajů, v souladu s právními předpisy České Republiky, s výjimkou případů uvedených v p. p. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo prozrazení Důvěrných informací Správa webu nenese žádnou zodpovědnost, pokud je tato informace:

7.2.1. Stala veřejným majetkem až do jeho ztráty nebo vyzrazení.

7.2.2. Byla získána od třetí strany do doby, kdy ji více Přímo na webu.

7.2.3. Bylo povoleno se souhlasem Uživatele.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Do oběhu podat žalobu na spory vznikající ze vztahu mezi Uživatelem webu internetového obchodu a Správou webových stránek, podmínkou je uplatnění reklamace (písemné návrhy o dobrovolné řešení sporu).

8.2 .Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně oznámí žadateli tvrzení o výsledcích přezkoumání reklamace.

8.3. Pokud není dosáhnout dohody, spor bude předán k projednání v soudní orgán v souladu s platnými právními předpisy České Republiky.

8.4. K této Politice ochrany soukromí a vztahy mezi Uživatelem a Správou webových stránek se vztahuje rozhodné právo České Republiky.

 1. DALŠÍ PODMÍNKY

9.1. Správa webových stránek je oprávněn provést změny v této Politice ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost od okamžiku jeho umístění na webových Stránkách internetového obchodu, pokud není stanoveno jinak nové znění Zásad ochrany osobních údajů.

9.3. Všechny návrhy nebo otázky o těchto Zásadách ochrany osobních údajů je třeba hlásit uvést sekce na webových stránkách internetového obchodu

9.4. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese na adrese www. adresa obchodu.