+420 774 155 000

+420 774 320 323

zlataprahatour@gmail.com

Чехия, г. Прага, ул. Baranová 21
(Baranová 21, 130 00  Praha 3 – Žižkov)